Parteneriat strategic în domeniul școlar
În urma unei selecții a proiectelor de parteneriat strategic în domeniul școlar, Colegiul Național „Mircea Eliade” din Reşiţa este coordonatorul şi beneficiarul principal al unui proiect Erasmus+, denumit Construind astăzi cariera de mâine (Building Today the Careers of Tomorrow), obținând 87 de puncte din 100 și clasându-se pe locul șase la nivel național, din totalul de 111 proiecte depuse la această secțiune.


Erasmus+ este noul program al Uniunii Europene pentru educație, formare, tineret și sport pentru perioada 2014-2020.Acest parteneriat strategic creează \"punți\" de legătură între parteneri din mai multe țări cu scopul de a crește cooperarea internațională prin dezvoltarea de produse educaționale de calitate și inovatoare.

Activităţile din cadrul proiectului Construind astăzi cariera de mâine se implementează de Colegiul Național „Mircea Eliade” din Reşiţa în parteneriat cu şcoli din Italia, Polonia, Lituania şi Turcia, în perioada septembrie 2014 - august 2016.

Proiectul Construind astăzi cariera de mâine își propune să implice școlile participante într-o serie de activități care vor conduce în cele din urmă la producerea unor seturi de materiale pentru orientarea în carieră și de construcție a carierei. Acest set de bune practici vor fi puse la dispoziția tuturor părților interesate, profesori, studenți, părinți și alte persoane, în scopul de a ajuta în procesul de luare a deciziilor legate de carieră, în sprijinirea elevilor în a face o alegere înțeleaptă, determinată, precisă și durabilă.

Rezultatele așteptate ale acestui proiect sunt următoarele:
- Reducerea părăsirii timpurii a școlii;
- Creșterea încrederii în sine;
- Stimularea motivării, a participării elevilor la propria dezvoltare personală;
- Reducerea fenomenului exodului de creiere;
- Creșterea competenței de comunicare într-o limbă străină (limba engleză,franceză și germană);
- Sporirea prestigiului fiecărei școli în comunitate;
- Abordarea problemei șomajului în rândul tinerilor;
- Dezvoltarea gradului de conștientizare culturală, a valorilor multiculturalismului și multilingvismului.

Colegiul Național „Mircea Eliade”, Reşiţa
str. Făgăraşului, nr.6, tel/fax:0255231074

Coordonator proiect,
prof. Cristina Lerch

Persoană de contact:
prof. Maria Crişan
Responsabil imagine, diseminare şi comunicare


RAPORT ASUPRA REUNIUNII TRANSNAȚIONALE DE PROIECT
Transnational Project Meeting No.4 - Italy
Erasmus+ KA2 Project 2014 – 1 – RO01 – KA201 - 002879
„Building Today the Careers of Tomorrow”
Perioada derulării proiectului: 01septembrie 2014 – 31 august 2016
Perioada mobilității: 30.11.2015 - 4.12.2015


În perioada 30.11.2015 – 04.12.2015, în Italia, la Triggiano, un grup de patru profesori de la Colegiul Național „Mircea Eliade” din Reşiţa a participat la cea de a patra mobilitate din cadrul proiectului „Building Today the Careers of Tomorrow”, ce face parte din programul Erasmus +, Acțiunea - cheie 2 – Cooperare pentru inovare și schimb de bune practici, realizat cu sprijinul financiar al Comisiei Europene.
A patra reuniune de proiect a avut loc la ITES A. de Viti de Marco din orașul Triggiano, provincia Bari și au participat profesori din toate țările partenere: Italia, Polonia, Lituania,Turcia și România. Colegiul Național „Mircea Eliade” din Reşiţa a fost reprezentat de patru cadre didactice: prof. Cristina Lerch, coordonatorul proiectului, prof. Carmen Todosie, prof. Alina Wonnerth și prof. Corina Chiseliță.
Programul mobilității s-a centrat, în primul rând, pe structura și materialele ce vor fi inserate în portofoliul elevilor pentru orientarea în carieră, pe strategiile de diseminare - vizibilitate și pe pagina web a proiectului.
Luni, 30 noiembrie 2015, a avut loc sosirea participanților din țările implicate în proiect.
Marți, 1 decembrie 2015, participanții s-au întâlnit cu stafful școlii gazdă, ITES A. de Viti de Marco din Triggiano, apoi au urmat trei sesiuni de lucru în care s-au analizat activitățile din proiect, s-au prezentat strategii de diseminare, urmare a sesiunii de lucru de la ANPCDEFP București, precum și formatul pe capitole al portofoliului. Ziua s-a finalizat cu o scurtă vizită la Polignano a Mare, unde elevii de la ITES A. de Viti de Marco desfășoară activități practice în domeniul turismului.
Miercuri, 2 decembrie 2015, au fost prezentate contribuțiile individuale la portofoliu ale partenerilor din proiect. Acestea au fost discutate, analizate și modificate, unde a fost cazul. Apoi au fost prezentate rezultatele parțiale ale aplicării chestionarelor rundei a doua, iar elevii școlii gazdă au prezentat un film cu experiențele lor legate de proiect și de aplicarea practică a orientării în carieră și formării profesionale. Au fost apoi analizate și evaluate activitățile derulate.
Joi, 3 decembrie, participanții s-au concentrat pe metodele de valorizare ale proiectului, pe parteneriatele la nivel local, pe evaluarea reuniunii transnaționale și pe elaborarea documentelor specifice. Ziua s-a Încheiat cu o scurtă vizită la Alberobello, unde elevii școlii gazdă au făcut demonstrații practice ale activităților de ghid și animator în turism.
Vineri, 4 decembrie, au fost distribuite documentele necesare dosarelor tehnice ale fiecărei școli participante, iar reuniunea a fost declarată închisă.
Mobilitatea din Italia a reușit să fie încă o facilitate pentru a analiza, evalua și remedia materialele și produsele proiectului, pentru a prefinaliza, îndeosebi, structura și elementele de conținut ale portofoliului de orientare și construire a carierei elevilor. De asemenea, această reuniune de proiect a crescut gradul de conștientizare a apartenenței la un spațiu cultural ce promovează valori europene autentice.


RAPORT ASUPRA REUNIUNII TRANSNAȚIONALE DE PROIECT
Transnational Project Meeting No.3 - LITHUANIA
Erasmus+ KA2 Project 2014 – 1 – RO01 – KA201 - 002879
„Building Today the Careers of Tomorrow”
Perioada derulării proiectului: 01septembrie 2014 – 31 august 2016
Perioada mobilității: 07.09.2015 – 11.09.2015


În perioada 07.09.2015 – 11.09.2015, în Utena, Lituania, un grup de patru profesori de la Colegiul Național „Mircea Eliade” din Reşiţa a participat la cea de a patra mobilitate din cadrul proiectului „Building Today the Careers of Tomorrow”, ce face parte din programul Erasmus +, Acțiunea - cheie 2 – Cooperare pentru inovare și schimb de bune practici, realizat cu sprijinul financiar al Comisiei Europene.
A patra reuniune de proiect a avut loc la „SAULE” GYMNASIUM din orașul UTENA, LITUANIA și au participat profesori din toate țările partenere: Italia, Polonia, Lituania,Turcia și România. Colegiul Național „Mircea Eliade” din Reşiţa a fost reprezentat de patru cadre didactice: prof. Cristina Lerch, coordonatorul proiectului, prof. Maria Crișan, prof. Luciana Suru și prof. Popa Dan-Dragoș.
Programul mobilității s-a centrat, în primul rând, pe structura și materialele ce vor fi inserate în portofoliul elevilor pentru orientarea în carieră, pe strategiile de diseminare-vizibilitate și pe pagina web a proiectului.
Luni, 7 septembrie 2015, a avut loc sosirea participanților din toate țările implicate în proiect.
Marți, 8 septembrie 2015, participanții s-au întâlnit cu stafful școlii gazdă, „Saule” Gymnasium din Utena, apoi au urmat două sesiuni de lucru în care s-au discutat situația și depunerea raportului intermediar al fiecărei școli partenere și s-au analizat ultimele chestionarele aplicate, rezultatele și rapoartele statistice. A avut loc o întâlnire cu oficialitățile orașului și au fost discutate aspecte legate de integrarea pe piața muncii a absolvenților, situația locurilor de muncă, atractivitatea urbei pentru tineri, gradul de implicare al acestora în viața comunității.
Miercuri, 9 septembrie 2015, în prima sesiune de lucru, s-au punctat actualizările recente ale paginii web a proiectului, precum și ceea ce urmează a fi postat. În a doua sesiune de lucru, fiecare echipă participantă a prezentat jocuri și activități de autocunoaștere, apoi s-au reevaluat și revizuit unele dintre testele de aptitudini, pentru a doua sesiune de aplicare a acestora.
Joi, 10 septembrie, participanții s-au concentrat asupra structurii și elementelor de conținut ale portofoliului de orientare și construire a unei cariere, unul din produsele importante ale proiectului, destinat, în primul rând, elevilor. Au fost apoi vizitate companii partenere ale școlii din Utena, care oferă programe de inserție profesională pentru tineri.
Vineri, 11 septembrie 2015, pentru început, managerul de proiect, profesor Cristina Lerch, a stabilit sarcinile de lucru pentru fiecare partener al proiectului, precum și termenele-limită de finalizare a acestora. Mai apoi, în urma analizei întâlnirii transnaționale din Lituania, s-au evidențiat rezultatele muncii în echipă și s-a redactat minuta reuniunii de proiect.
Mobilitatea din Lituania a fost o oportunitate pentru a analiza, reevalua și remedia materialele și produsele proiectului, pentru a cristaliza, îndeosebi, structura și elementele de conținut ale portofoliului de orientare și construire a carierei elevilor. Nu în ultimul rând, această reuniune de proiect a sporit, pentru fiecare participant în parte, gradul de conștientizare culturală, a valorilor multiculturalismului și multilingvismului.

Informare realizată de prof. Maria Crişan, Responsabil imagine, diseminare şi comunicare