RAPORT ASUPRA REUNIUNII TRANSNAȚIONALE DE PROIECT
Transnational Project Meeting No.2 - POLONIA
Erasmus+ KA2 Project 2014 – 1 – RO01 – KA201 - 002879
„Building Today the Careers of Tomorrow”
Perioada derulării proiectului: septembrie 2014 – august 2016
Perioada mobilității: 20-24 aprilie 2015


În perioada 20-24 aprilie 2015, în Polonia, un grup de patru profesori de la Colegiul Național „Mircea Eliade” din Reşiţa a participat la cea de-a doua mobilitate din cadrul proiectului „Building Today the Careers of Tomorrow”, ce face parte din programul Erasmus +, Acțiunea - cheie 2 – Cooperare pentru inovare și schimb de bune practici, realizat cu sprijinul financiar al Comisiei Europene.
În cadrul acestei reuniuni de proiect au participat profesori din toate cele cinci țări partenere: Italia, Polonia, Lituania,Turcia și România. După prima mobilitate care s-a desfășurat la Reșița în ianuarie 2015, această a doua reuniune de proiect a avut loc la Zespol Szkol im. Wincentego Witosa, din orașul Sucha Beskidzka. Colegiul Național „Mircea Eliade” din Reşiţa a fost reprezentat de patru cadre didactice: prof. Cristina Lerch, coordonatorul proiectului, prof. Carmen Todosie, prof. Maria Crișan și prof. Dragoș Popa.
Programul mobilității a cuprins, în primul rând, activități destinate realizării unor seturi de materiale pentru orientarea în carieră și de construire a carierei, iar, în al doilea rând, activități axate pe educație culturală, prin vizite la diferite obiective turistice.
Luni, 21 aprilie 2015, a avut loc întâlnirea cu stafful școlii gazdă din Polonia, primindu-se participanții la Zespol Szkol im. Wincentego Witosa din Sucha Beskidzka. A urmat o analiză a activităților desfășurate până în momentul acestei mobilități și punctarea obiectivelor reuniunii de proiect din săptămâna în curs. După-masă s-a vizitat orașul cu obiectivele culturale din urbe: un castel renascentist, o biserică cu o mănăstire și un han numit Rzym.
Marți, 22 aprilie 2015, s-au comparat și s-au validat rezultatele chestionarelor aplicate grupului țintă pentru a finaliza prima etapă a proiectului. Apoi responsabilii de proiect au prezentat în Power-Point materiale pregătite special pentru această întâlnire: test de personalitate, test de aptitudini, inventar al opțiunilor legate de cariere. De asemenea, s-au prezentat și discutat materiale despre interesele personale legate de alegerea unei profesii, despre necesitatea și importanța muncii în echipă.
Miercuri, 23 aprilie 2015, s-au evidențiat cercetările legate de punctele tari și punctele slabe ale orientării în carieră, identificându-se soluții pentru rezolvarea problemelor depistate. În urma dezbaterilor cu echipele de proiect, s-au stabilit materialele ce vor fi inserate în cartea ce va conține cele mai bune practici în domeniul orientării și construirii unei cariere. După-amiază s-a vizitat Universitatea de Turism și Ecologie din Sucha Beskidzka, unde gazdele au prezentat bogata lor experiență legată de orientarea în carieră, de felul cum se pregătesc studenții, teoretic și practic, pentru domeniul în care urmează să profeseze. În acest sens, au avut loc atât prezentări în Power-Point, realizate de profesori ai Universității, cât și comunicări orale, individuale sau în echipă, ale unor studenți polonezi ori din alte țări, precum Ucraina, vizând proiectele variate în care au fost implicați, derulate inclusiv prin programul Erasmus+.
Joi, 24 aprilie 2015, managerul de proiect, prof. Cristina Lerch, a punctat obiectivele pe termen scurt, mediu și lung, cu accent pe necesitatea traducerii în mai multe limbi a setului de bune practici, inserat în cartea ce urmează să fie publicată, ca produs important al proiectului. A urmat vizita în Cracovia, la Palatul Wawel și în Piața Principală, inima orașului medieval.
Întâlnirea transnațională din Polonia și-a atins scopul, coagulându-se materialele ce urmează a fi publicate într-o carte, tradusă în cel puțin două limbi. Acest set de bune practici va fi pus la dispoziția tuturor părților interesate, profesori, studenți, părinți și alte persoane, în scopul de a ajuta în procesul de luare a deciziilor legate de carieră, în sprijinirea elevilor în a face o alegere corectă, determinată, precisă și durabilă.


Informare realizată de prof. Maria Crişan,
Responsabil imagine, diseminare şi comunicare


  

RAPORT ASUPRA REUNIUNII TRANSNAȚIONALE DE PROIECT
Transnational meeting NO.1 în Romȃnia
Proiectul „Building Today the Careers of Tomorrow”
Programul Erasmus+ , Nr. 2014-1-RO01-KA201-002879_1
Perioada derulării proiectului: 1 septembrie 2014 – 30 august 2016
Perioada mobilității: 19-23 ianuarie 2015


În perioada 19-23 ianuarie 2015, în Reșița, România, la Colegiul Național „Mircea Eliade” a avut loc prima reuniune transnaționala din cadrul proiectului „Building Today the Careers of Tomorrow”, ce face parte din programul Erasmus +, Acțiunea - cheie 2 – Cooperare pentru inovare și schimb de bune practici, realizat cu sprijinul financiar al Comisiei Europene.
În cadrul acestei reuniuni de proiect au participat profesori din toate cele cinci țări partenere: Italia, Polonia, Letonia,Turcia și România. Colegiul Național„Mircea Eliade” din Reşiţa a fost reprezentat de șapte cadre didactice: prof. Cristina Lerch, coordonatorul proiectului, prof. Carmen Todosie, prof. Maria Crișan, prof. Dragoș Popa, prof. Luciana Suru, prof. Corina Chiseliță, prof. Alina Wonnerth, membri ai echipei de proiect ai şcolii gazdă.
Programul mobilității a cuprins, în primul rând, lansarea oficială a proiectului, în cadrul unei conferinţe de presă, cu invitaţi din oraş și de la ISJCS, discutarea documentelor de proiect, alcătuirea planului de activități, precum și a activităților destinate realizării unor seturi de materiale pentru orientarea în carieră și de construire a carierei, iar, în al doilea rând, activități axate pe educație pentru carieră.
Luni, 19 ianuarie 2015, a avut loc întâlnirea cu stafful școlii gazdă din România și membrii echipei de proiect, prezentarea școlilor participante și lansarea oficială a proiectului în conferința de presă. A urmat punctarea obiectivelor reuniunii de proiect din săptămâna în curs.
Marți, 20 ianuarie 2015, responsabilii de proiect au prezentat în Power-Point materialele pregătite special pentru această întâlnire: prezentarea instituțiilor, rezultatele testelor aplicate, rapoartele statistice, elementele de bună practică. De asemenea, s-au prezentat și discutat punctele esențiale ale aplicaţiei de proiect şi a fost elaborat planul de activităţi.
Miercuri, 21 ianuarie 2015, a fost discutat website-ul proiectului, au fost sugerate materiale de postat, s-a urmărit structura acestuia. A fost discutat setul de documente de proiect care trebuie alcătuit şi înnoit în permanenţă, componenta dosarului tehnic şi a dosarului financiar. Au fost stabilite termenele-limită pentru setul de activităţi ce trebuie implementate în perioada următoare.
Joi, 22 ianuarie 2015, participanţii au punctat obiectivele pe termen scurt, mediu și lung, responsabilităţile fiecărui partener, strategiile de diseminare, chestionarele care urmează a fi aplicate, tipologia acestora, modul de validare, raportare și termenele aferente.
Vineri, 23 ianuarie, a fost elaborată minuta întâlnirii şi au fost evaluate relevanţa și rezultatele reuniunii transnaţionale.
Întâlnirea transnațională din România a avut efectul scontat, stabilindu-se planul de activități, conținutul și structura website-ului, chestionarele care urmează a fi elaborate, adaptate și aplicate, rapoartele şi termenele-limită.